Za roditelje

rainbow

Dragi roditelji predškolaca pročitajte nekoliko korisnih savjeta!

 

 

 

DIJETE JE SPREMNO ZA ŠKOLU KAD:

 • Ima pozitivnu sliku o sebi – cijeni sebe, vjeruje u sebe, kad je prihvaćeno…
 • Zna se brinuti o sebi i o svojim potrebama, zna se zauzeti za sebe
 • Zna se ponositi uspjehom i podnositi neuspjeh
 • Zna rješavati sukobe na konstruktivan način
 • Zna se dogovarati i pridržavati pravila
 • Zna i želi pomagati drugima i uvažava ih
 • Zna se snalaziti u prostoru i vremenu
 • Ima razvijene predčitalačke vještine (glasovna analiza i sinteza)
 • Motivirano je za polazak u školu

PREPORUKA RODITELJIMA:

 • Razgovarajte s djetetom, naučite slušati ga i čuti njegove potrebe
 • Hvalite dijete za sve pozitivno što napravi i izbjegavati kritike i kazne jer one samo produbljuju osjećaj neuspjeha
 • Budite dosljedni u odnosu prema djetetovim obvezama u stvaranju radnih navika (oblačenje, hranjenje, pospremanje igračaka)
 • Osigurajte djetetu stalno mjesto za rad u kojem će dijete učiti i o kojem će se samostalno brinuti
 • U početku pišite zadaće zajedno s djetetom, ali nikako umjesto njega – budite mu potpora i uputiti ga u samostalno rješavanje zadaća
 • Naučite dijete da se nosi s neuspjehom, da je ocjena relativna stvar i da se može ispraviti (ne dopustite da školska ocjena bude mjerilo vrijednosti vašeg djeteta)
 • Uvažavajte osobitosti svog djeteta, potičite one aktivnosti u kojima je uspješno jer se na taj način jača njegovo samopouzdanje, te stvara osjećaj uspjeha
 • Razvijajte kod djeteta pozitivan stav prema školi
 • Pripremite dijete na promjene koje ga prelaskom iz vrtića u školu očekuju
 • Ostavite djetetu vremena za igru - igra je djetetova stalna potreba koja ne prestaje polaskom u školu jer dijete u igri najlakše uči, razvija ponašanje usmjereno cilju, razvija motoriku, maštu, koncentraciju, mišljenje i usavršava vještine komunikacije

 

Pripremila: Maja Blaslov Nadinić, stručni suradnik pedagog

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan