Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na svojoj devetoj sjednici održanoj 26. siječnja 2017. donosi:

ODLUKU

o primanju radnika

  1. Za radno mjesto odgojiteljice, na određeno puno rdano vrijeme, primljena je Tanja Jakšić – odgojiteljica predškolske djece

  2. Za radno mjesto odgojiteljice, na određeno radno vrijeme, 15 sati tjedno, primljena je Andrea Rogić – odgojiteljica predškolske djece

  3. Za radno mjesto spremačice, na neodređeno radno vrijeme, primljena je Katica Pavić.

Ravnateljica:

Milica Ćoso

Sukošan 31.01.2017. god.

Na temelju članka 26.st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Zlatna lučica” Sukošan na svojoj Sjednici održanoj 04.01. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno (do 30. 06. 2017. god.) /ne puno radno vrijeme - 15 sati tjedno

Na temelju članka 26.st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Zlatna lučica” Sukošan na svojoj Sjednici održanoj 04.01. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno  do 30. 06. 2017. god.) / puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Na temelju članka 26.st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Zlatna lučica” Sukošan na svojoj Sjednici održanoj 04.01. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- SPREMAČICA, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno / puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na svojoj šestoj  sjednici  donosi:

ODLUKU

o primanju radnika

  1. Za radno mjesto servir/servirka u Debeljaku  na pola radnog vremena na ne određeno primljena je Jasminka Smolić.

  2. Za radno mjesto servir/servirka u Sukošanu na puno radno vrijeme na ne određeno primljena je Lucija Nadinić.

Predsjednice Upravnog vijeća

Mirjana Veleslavić Nadinić

KLASA: 601-02/16-01/

URBROJ: 2198/03-3/2-16-2

Sukošan 7.12.2016.god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan