Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na svojoj šestoj  sjednici  donosi:

ODLUKU

o primanju radnika

  1. Za radno mjesto servir/servirka u Debeljaku  na pola radnog vremena na ne određeno primljena je Jasminka Smolić.

  2. Za radno mjesto servir/servirka u Sukošanu na puno radno vrijeme na ne određeno primljena je Lucija Nadinić.

Predsjednice Upravnog vijeća

Mirjana Veleslavić Nadinić

KLASA: 601-02/16-01/

URBROJ: 2198/03-3/2-16-2

Sukošan 7.12.2016.god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan