Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na trećoj  sjednici  donosi:

ODLUKU

o primanju radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  1. Za radno mjesto odgojiteljice predškolske djece na puno radno vrijeme, na određeno, godinu dana, za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  primljena je Antonela Kandić – stručna prvostupnica predškolskog odgoja iz Bibinja.

Predsjednice Upravnog vijeća

Mirjana Veleslavić Nadinić

KLASA:601-02/16-01/16

URBROJ:2198/03-3/2-15-2

Sukošan.23.03.2016.god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan