Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

- ODGOJITELJA/ICE, na vrijeme od godinu dana, punoi radno vrijeme, 40 sati tjedno, rad u Sukošanu

UVJETI:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrda o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju kaznenog i prekršajnog postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  ne starija od 6 mjeseci

Uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • sanitarnu iskaznicu
  • domovnicu

Natječaj traje od 2. 3. 2016. g. do 10. 3. 2016. g.

Zamolbe slati na adresu: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23206 Sukošan s naznakom za natječaj.

 

KLASA:601-02/16-01/
URBROJ:2198/03-3/2-16-1

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan