Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (do 30. 6. 2016. g.), rad u Debeljaku, jedan izvršitelj/ica

UVJETI:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • položen stručni ispit
  • potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci

Uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • domovnicu

Natječaj traje od 8. 12. 2015. g. do 15. 12. 2015. g.

Zamolbe slati na adresu: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23206 Sukošan s naznakom za natječaj.

 

KLASA:601-02/15-01/
URBROJ:2198/03-3/2-15-2

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan