Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na svojoj šestoj  sjednici  donosi:

ODLUKU

o primanju radnika

  1. Na radno mjesto „Odgojiteljica NA ODREĐENO, na puno radno vrijeme za rad u Debeljaku“, primljena je Isabelle Smolić – odgojiteljica predškolske djece
  2. Na radno mjesto „ Odgojiteljica na ODREĐENO, 25 sati tjedno za rad u programu predškole“,primljena je Karla Baričić – odgojiteljica predškolske djece
  3. Na radno mjesto „Odgojiteljica na ODREĐENO, 25 sati tjedno, zamjena za bolovanje, rad u Sukošanu“ primljena je Angela Dijan – odgojiteljica predškolske djece
  4. Na radno mjesto „Spremačica NA ODREĐENO, na 15 sati tjedno za rad u Debeljaku“ primljena je Jasminka Smolić

Predsjednice Upravnog vijeća

Mirjana Veleslavić Nadinić

KLASA: 601-02/16-01/

URBROJ: 2198/03-3/2-16-2

Sukošan 4.11.2016.god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan